THỦ TỤC HOÀN CÔNG NHÀ

NƠI NỘP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, THỦ TỤC HOÀN CÔNG,THỦ TỤC HOÀN CÔNG NHÀ,Bản vẽ hoàn công,Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành
Hoàn công nhà ở

HỒ SƠ XIN XÁC NHẬN CÔNG TRÌNH HOÀN CÔNG (THỦ TỤC HOÀN CÔNG):

  1. NHÀ THẦU:

- Hợp đồng thi công (1 bản sao)
- Biên bản thanh lý hợp đồng thi công (1 bản sao)
- Hoá đơn tài chính theo hợp đồng thi công (1 bản sao)
- Bản vẽ hoàn công (2 bản chính)
- Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành (2 bản chính)
- Giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh của nhà thầu (1 bản sao y chứng thực)
  1. CHỦ ĐẦU TƯ:

- Đơn đề nghị đăng ký biến động tài sản (hoặc cấp đổi sổ) (1 bản chính)
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở (trước khi xây dựng) (1 bản chính)
- Bản vẽ xin phép xây dựng (bản chính)
- Giấy cấp phép xây dựng (bản chính)
- Tờ khai tiền sử dụng đất (1 bản chính)
- Chứng minh nhân dân + Hộ khẩu + Giấy kết hôn (2 bản sao y) của người đứng tên chủ sở hữu.

NƠI NỘP HỒ SƠ HOÀN CÔNG:

- Tại Sở Xây Dựng: đối với những công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp 1, công trình tôn giáo, di tích lịch sử, miếu đình, tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, công trình trên các tuyến , trục đường chính Thành phố do Ủy Ban Nhân Dân Thành phố quy định.  
- Tại Ủy Ban Nhân Dân Quận, Huyện: nhà ở riêng lẻ của người dân và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quận, huyện.
- Ban quản lý đầu tư và xây dựng các khu đô thị mới, khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao: tất cả trường hợp xây dựng mới, công trình xây dựng tạm, sửa chữa cải tạo mà theo quy định phải xin giấy phép xây dựng trên phạm vi ranh giới khu đô thị, chế xuất, công nghiệp đó.
- Uỷ Ban Nhân Dân Xã: nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã.
Nguyễn Thị Phương Hướng
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: