THỦ TỤC HOÀN CÔNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ THEO QUY TRÌNH MỚI

Theo quy trình cũ: làm thủ tục hoàn công

- Tiến hành thi công ngôi nhà theo giấy phép xây dựng, có một số khâu lúc hoàn thành phải mời cơ quan chức năng đến lập biên bản. Ví dụ: khâu thiết lập hệ thống và xử lý nước thải ....
- Sau khi ngôi nhà hoàn thành, để làm thủ tục hoàn công chủ nhà phải lên Quận, Huyện gửi giấy đề nghị ban ngành chức năng xuống hiện trường kiểm tra, sau đó chờ trả lời.
 - Đến ngày hẹn, các bên liên quan trong xây dựng công trình (chủ nhà, nhà thầu xây dựng, thiết kế,...) phải có mặt để tiếp nhân viên chức năng. Công việc thông thường là tiến hành đo đạc, đối chiếu bản vẽ, để xác định hình thức xử lý. Theo quy trình cũ, điều làm bạn phải e ngại đó là chờ đợi, sợ bị soi về công trình của mình.

Theo quy trình mới: lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, thủ tục hoàn công, Thủ tục hoàn công nhà ở riêng lẻ, hoàn công,biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng
Sau khi thi công đúng theo giấy phép xây dựng đã cấp, chủ nhà và đơn vị thi công cùng lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và cùng ký

 - Quận, Huyện sẽ không xuống kiểm tra mà chủ nhà, đơn vị thi công (thầu xây dựng), thiết kế, giám sát (nếu có) tự làm Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và cùng ký để chịu trách nhiệm liên đới. Để tự thực hiện khâu này, điều kiện đầu tiên là phải thi công xây dựng đúng theo giấy phép xây dựng đã cấp.
- Để có biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đúng. Hiện nay, là chủ nhà bạn thường giao thầu xây dựng trọn gói: thi công, thiết kế và cả giám sát thi công cho một nhà thầu. Việc này thuận tiện cho việc hoàn công, chỉ có hai chữ ký của bên chủ nhà và bên thầu xây dựng. Nếu không thầu trọn gói, buộc phải có các bên như nêu trên tham gia ký biên bản nghiệm thu.
Theo quy trình mới có nhiều điều cần ghi rõ như : Có làm đúng giấy phép xây dựng không? Có vi phạm về các quy định về xây dựng như lộ giới, chỉ giới xây dựng... không? Chất lượng công trình có đạt yêu cầu không? Các bên phải tự chịu trách nhiệm với biên bản nghiệm thu này.
Nguyễn Thị Phương Hướng
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: