THỦ TỤC HOÀN CÔNG NHÀ NĂM 2016 MỚI NHẤT

Hoàn công nhà ở từ lâu đã trở thành mối quan tâm của nhiều người khi xây dựng căn nhà. Hoàn công nhà ở thực ra là một thủ tục không hề khó. So do cách thực hiện cũng như việc nắm các quy định liên quan đến vấn đề này không chắc chắn nên các chủ nhà thường gặp khó khăn. Để khắc phục điều này, việc cung cấp tới mọi người những quy định về thủ tục hoàn công nhà 2016, thủ tục mới nhất là điều cần thiết để thực hiện trở nên dễ dàng.
hoàn công nhà, thủ tục hoàn công nhà, thủ tục hoàn công nhà 2016, hồ sơ hoàn công,thủ tục hoàn công nhà năm 2016
 Quy định về thủ tục hoàn công nhà ở năm 2016 đã dễ dàng hóa vấn đề hoàn công hiện nay

Thủ tục hoàn công nhà đã có từ lâu, nhưng mỗi thời kỳ lại có sự thay đổi để phù hợp với các điều kiện về kinh tế xã hội của đất nước. Cũng là cách để nhà làm luật đáp ứng tốt hơn các đòi hỏi từ thực tiễn thực hiện thủ tục hoàn công. Bước tiến của thủ tục hoàn công nhà năm 2016 là đơn giản hơn về giấy tờ thủ tục và cũng rõ ràng hơn trong các quy định để triển khai thực hiện trên thực tế.

Căn cứ pháp lý

Căn cứ áp dụng cho thủ tục hoàn công vào năm 2014 là Luật xây dựng năm 2014 và Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. Đây là điểm mới so với những quy định trước đây về hoàn công. Bởi với hai quy định mới này, các loại thủ tục liên quan đến hoàn công nhà ở được quy định một cách rõ ràng và sát với thực tế hơn, đem lại sự thuận tiện cho người làm thủ tục hoàn công trên thực tế.

Về hồ sơ hoàn công

Theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ thì có tới 08 loại giấy tờ cần phải đáp ứng. Để chúng tôi liệt kê cho các bạn nắm được các loại giấy tờ đó bao gồm:
1) Giấy phép xây dựng
2) Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có).
3) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
4) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
5) Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
6) Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng)
7) Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có).
8) Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy.
Trong 08 loại giấy tờ này, không phải bất cứ người xin hoàn công nào cũng phải đáp ứng một cách đầy đủ. Mà pháp luật quy định rất rõ những trường hợp nếu có, tức là phải rơi vào các trường hợp cụ thể mới phải cung cấp các loại giấy tờ đó trong hồ sơ. Như vậy, tối đa của một hồ sơ hoàn công nhà ở bao gồm 08 loại giấy tờ, tài liệu khác nhau. Nhưng tối thiểu thì chỉ cần 4 loại giấy tờ là: Giấy phép xây dựng; Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng và Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

Nộp hồ sơ đúng cơ quan có thẩm quyền           

Quy định tại Luật xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều quy định thẩm quyền cấp phép hoàn công tương tự như thời điểm hiện hành, theo đó cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ xin phép hoàn công là:
- Tại UBND quận, huyện: nhà ở riêng lẻ của người dân và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quận, huyện;
- UBND xã: nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có qui hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã.
Như vậy nhìn chung thủ tục hoàn công nhà năm 2016 đã có những thay đổi nhất định về căn cứ pháp lý cũng như cách thức thực hiện. Theo hướng đơn giản hơn, dễ dàng và thuận tiện hơn, thủ tục hoàn công nhà ở 2016 sẽ góp phần thúc đẩy việc hoàn công trở nên dễ dàng hơn cho mọi chủ nhà.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: