THỦ TỤC HOÀN CÔNG NHÀ 2013

thủ tục hoàn công nhà ở năm 2012, thủ tục hoàn công nhà, Hoàn công nhà ,hồ sơ hoàn công,hoàn công,hoàn công nhà ở riêng lẻ
Hoàn công nhà ở riêng lẻ


Thủ tục hoàn công nhà ở năm 2012: Thiếu quy định thực tế nên khó khăn

Hoàn công nhà vào năm 2012 về nguyên tắc chúng tôi đánh giá là năm của rất nhiều khó khăn. Đó là thời điểm mà Luật xây dựng năm 2003 vẫn đang có hiệu lực và ngày càng bộc lộ nhiều thiếu sót bởi không thể kiểm soát được hết các quan hệ xã hội phát sinh, trong đó có vấn đề hoàn công.
Những quy định hiện hành của pháp luật vào năm 2012 cũng thiếu và dường như không đủ sức để tạo ra một hành lang pháp lý an toàn, để giúp cho những người có yêu cầu hoàn công thực hiện thuận tiện. Năm 2012, cũng đánh dấu những tín hiệu đầu của dự thảo Luật xây dựng 2014, và cũng chưa có Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng để thay thế cho thông tư hiện hành, điều chỉnh về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.
Cần lưu ý rằng phải đến Thông tư số 10/2014/TT-BXD, tức là thời điểm 1 năm sau thì mới có văn bản quy định chi tiết các giấy tờ cần có của hồ sơ hoàn công, còn vào năm 2012 thì vấn đề này chưa hề xuất hiện.
Bởi vậy, chúng tôi muốn cung cấp đến các bạn thủ tục hoàn công nhà ở năm 2012 để có cái nhìn toàn diện về sự phát triển trong quy định của hoàn công. Mặt khác cũng là sự đánh giá về thủ tục hoàn công đã từng thực hiện vào năm 2012, nắm bắt sự thay đổi để thích nghi với thủ tục hoàn công của năm 2016.
Về các căn cứ áp dụng: Căn cứ áp dụng cho thủ tục hoàn công vào năm 2012 là Luật xây dựng năm 2003,
Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng, Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Bước thứ nhất: Xác định hiện trạng nhà cần hoàn công

Theo quy định của Luật xây dựng 2003 và Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thì nhà ở cần hoàn công phải là nhà ở đã xây dựng xong hoàn toàn trên thực tế. Tức là khi đơn vị thi công đã hoàn tất toàn bộ quá trình thi công và tiến hành bàn giao công trình cho chủ nhà. Mọi sự thay đổi hay chưa hoàn thiện về kết cấu phải được thực hiện trước thời điểm hoàn công.

Bước thứ hai: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc hoàn công

Theo các quy định hiện hành tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,  thì việc hoàn công dựa vào tình hình thực tế để xác định các hồ sơ cần thiết.
Thông tư hướng dẫn của Bộ xây dựng về quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở riêng lẻ thời điểm năm 2012 chưa có quy định cụ thể về hồ sơ cần phải có khi thực hiện thủ tục hoàn công. Như vậy, xét trên căn cứ tổng hợp của các quy định pháp luật hiện hành, thời điểm năm 2012 khi chúng tôi thực hiện thủ tục hoàn công thì những giấy tờ cần thiết để thực hiện việc hoàn công bao gồm:
a) Giấy phép xây dựng;
b) Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng;
c) Kết quả khảo sát xây dựng;
d) Kết quả thẩm tra thiết kế;
đ) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;
e) Bản vẽ hoàn công;
k) Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình nhà ở đưa vào sử dụng của chủ nhà.
Đây là những loại giấy tờ gần như trong thủ tục hoàn công nhà ở nào vào năm 2012 cũng đều bị yêu cầu phải đáp ứng thì hồ sơ hoàn công mới được xem là hợp lệ.

Bước thứ 3: Liên hệ đúng cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cơ quan cấp phép hoàn công nhà ở riêng lẻ cũng chính là cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Như vậy vào thời điểm năm 2012, UBND cấp huyện có thẩm quyền cấp phép hoàn công đối với các công trình nhà ở riêng lẻ được xây dựng tại đô thị hoặc thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp phép. UBND cấp xã có thẩm quyền hoàn công nhà ở riêng lẻ ở nông thông thuộc điểm quy hoạch hoặc trong vùng có di tích lịch sử văn hóa cần phải cấp phép xây dựng.

Bước thứ 4: Hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước

Sau khi nộp hồ sơ, bước tiếp theo chủ nhà cần tiến hành là nộp đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính theo yêu cầu của thông báo nộp thuế, lệ phí từ cơ quan thuế. Các loại thuế liên quan đến hoàn công của năm 2012 cơ bản cũng tương tự các loại thuế của năm 2014 bao gồm thuế xây dựng cơ bản và các lệ phí, phí hoàn công theo quy định. Việc đánh thuế trong trường hợp có thầu xây dựng được thực hiện đối với chính đơn vị chủ thầu, còn trường hợp nhà ở do cá nhân hoặc nhóm riêng lẻ thi công thì chủ nhà có nghĩa vụ nộp thuế để được hoàn công.
Xét về mặt nguyên tắc của hoàn công, thủ tục hoàn công năm 2012 cũng không có nhiều thay đổi so với năm 2014 thậm chí là so với bây giờ. Cũng là các bước chuẩn bị hồ sơ và sau đó là nộp hồ sơ, hoàn thành nghĩa vụ thuế. Sự khác biệt có lẽ nằm ở chi tiết, cụ thể của các loại giấy tờ yêu cầu phải có đến năm 2014 mới được rõ ràng, còn năm 2012 thì còn thiếu.
Điều này ngăn cản không ít những thuận lợi mà chủ nhà xin hoàn công năm 2012 đã gặp phải. Chúng tôi còn nhớ vào thời điểm đó, không ít các yêu cầu về giấy tờ hoàn công thực sự là không thể đáp ứng. Bởi vậy bằng kinh nghiệm và khả năng xử lý, chúng tôi đã linh hoạt trong vận dụng pháp luật để gỡ rối cho rất nhiều hồ sơ như vậy.
Tin rằng vào thời điểm hiện tại, cho dù quy định có rõ ràng hơn thì cũng không có bất cứ sự đảm bảo nào cho thấy rằng thủ tục hoàn công sẽ thuận lợi. Đây là điều chắc chắn và chúng tôi luôn muốn rằng, nếu cảm thấy tin tưởng thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi được đồng hành, hỗ trợ nhiều nhất có thể cho thủ tục hoàn công của các bạn được tiến hành thuận lợi.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: